Einde activiteiten Stichting Kashi Mandir per 31 december 2023

Na vele succesvolle jaren is nu het moment gekomen dat Stichting Kashi Mandir stopt met de activiteiten.

In 2006 zijn we begonnen met het ondersteunen van de ontwikkeling van het schooltje van onderwijzer Prabhat Mani Mishra uit Khajuraho in India. Uit dat initiatief zijn twee mooie bloeiende basisscholen voortgekomen die ook nu nog succesvol onderwijs geven aan kinderen van de allerarmsten in de regio. Voor de komst van Kashi Mandir school bestond er geen enkele vorm van onderwijs voor deze kinderen en waren zij voorbestemd voor eenzelfde leven in armoede als hun ouders.

Dankzij dit project hebben er duizenden kinderen in de regio onderwijs gekregen, velen hebben daarna vervolgopleidingen gevolgd. De invloed hiervan is lokaal zeer groot: vele duizenden mensen hebben geprofiteerd van onderwijs en vorming, emancipatie, verhoging van de gezinsinkomens, kansen in het leven die er vroeger niet waren. De huidige school in Oud-Khajuraho telt momenteel zon 250 leerlingen. De tijd is gekomen dat de mensen in India volledig onafhankelijk van ondersteuning en bemoeienis vanuit Europa verder hun eigen weg gaan.

Het bestuur van Stichting Kashi Mandir heeft op 13 november j.l het besluit genomen tot ontbinding van de Stichting Kashi Mandir per 31 december 2023. Wij danken allen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor het het mooie initiatief dat Prabhat Mani Mishra in 2000 begon. Wij wensen hem en het bestuur van de school veel succes in de toekomst. De resterende gelden van de stichting zullen uiteraard tijdens de vereffening ten goede komen aan de kinderen van de school.

Verder berichten over de afwikkeling van opheffing en liquidatie zullen op deze plek worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Rutger Hoogeveen, namens het bestuur van Stichting Kashi Mandir
Erica, 16 november 2023